Actualidade / ArtigoVolver


Vigo, 13 de febreiro de 2007

Así abaratan o custe salarial dos contratos de posta a disposición na negociación colectiva
 

Clodomiro Montero Martínez-

secbanca@galizacig.net  Publicidade Caixas Aforros A Coruña, clic para aumentar
Cada día son máis numerosos os Convenios Colectivos que establecen medidas co fin de burlar a equiparación salarial do persoal de ETT's. Este é o caso do Convenio Colectivo das Caixas de Aforros. (Foto: Publicidade das Caixas de Aforros nun edificio de A Coruña. ©galizacig.com).
 
A Lexislación que regula o funcionamento das Empresas de Traballo Temporal (ETT) establece que os traballadores/as postos a disposición, é dicir cedidos por Empresas de Traballo Temporal, teñen dereito a percibir o salario establecido no Convenio Colectivo da empresa usuaria. Cada día máis Convenios recollen medidas que permiten ás empresas burlar a lei abaratando o custe salarial do persoal procedente de ETT's.

A equiparación supuxo unha incuestionable mellora fronte ao establecido no Convenio Estatal de Empresas de Traballo Temporal asinado no seu día por CCOO e UGT. Destacar que a Lei que equiparaba o salario do persoal das ETT ao das empresas usuarias non foi froito do “diálogo social”, senón da acción sindical e social contra estas empresas.

En todo caso cada día son máis numerosos os Convenios Colectivos que establecen medidas co fin de burlar a equiparación salarial do persoal de ETT's. Este é o caso do Convenio Colectivo das Caixas de Aforros.

É necesario lembrar que o salario do persoal cedido calcúlase por hora, dividindo o salario anual pola xornada en cómputo anual establecida en Convenio.

No último Convenio crearon un novo nivel salarial para o persoal de nova entrada denominado nivel XIII, cun salario un 20% por baixo do establecido ata ese momento. A xornada en cómputo anual está establecida en 1.680 horas, superando a xornada real efectiva anual en 120 horas.

Así, aplicando o novo nivel salarial e a xornada en cómputo anual inflada, o salario é o seguinte:

Nivel

Salario anual

Xornada anual

Custe hora

Nivel XIII

14.287,92

1.680

8,50 euros

Se facemos o mesmo cálculo sobre a anterior categoría de entrada nas caixas e tendo en conta a xornada en cómputo anual real o cálculo sería o seguinte:

Nivel

Salario anual

Xornada anual

Custe hora

Nivel XII

17.859,90

1.560

10,63 euros

Coas medidas pactadas, un traballador/a de ETT cobra 2,13 euros menos á hora. A xornada en cómputo semanal é de 36,50 horas, o que se traduce na seguinte perda salarial para este persoal:

Diferenza

Horas semanais

Perda semanal

Perda mes

2,13 euros

36,5

77,14 euros

311 euros

Ante o inicio do proceso de negociación colectiva en numerosos sectores debemos pular pola eliminación das categorías ou niveis salariais creadas para o persoal de nova entrada, así como incidir na necesidade de que calquera redución da xornada teña a súa correspondencia na redución da xornada en cómputo anual. Doutro xeito podemos colaborar, sen ser conscientes, a abaratar o custe dos contratos de posta a disposición estendendo o seu uso nos distintos sectores.

 
 
  Clodomiro Montero Martínez,
secretario nacional da Federación de Banca da CIG.

(
Máis artigos...)
  Clodomiro Montero Martínez
 
Volver

Volver ao princípio


Ir á páxina de inicio
Confederación Intersindical Galega
www.galizacig.com

ÚLTIMA REVISIÓN: 14/02/2007
cig.informatica


 

web-espello en www.galizacig.org
e
www.galizacig.net (mirrors)


Para estar ao día da actualidade sindical en Galiza, subscríbete á lista de correo da CIG e recibe puntual notificación das
novas informacións, artigos, documentos, publicacións, convenios colectivos... que ofrece a CIG na sua páxina web galizacig.com.

Apúntate en: http://www.elistas.net/lista/galizacig/alta