Logotipo CIG Confederación Intersindical Galega - Avantar - Vigo 2/11/2011
Recollen a información para comprender o proceso de acreditación da experiencia laboral para a obtención dun certificado de profesionalidade
A forGA vén de publicar as “Guías para a obtención dunha titulación de FP a partir da experiencia profesional”
A forGA vén de publicar as “Guías para a obtención dunha titulación de FP a partir da experiencia profesional”, onde se recolle a información necesaria para comprender o proceso de acreditación da experiencia laboral para a obtención dun certificado de profesionalidade.

2011 11 02 Forga

O traballo está estruturado en dous apartados: información xeral sobre o sistema de acreditación por competencias, tanto do proceso a seguir e os requisitos necesarios como das súas diferentes fases; e información específica sobre o ciclo formativo, indicando as cualificacións e módulos incluídos no mesmo, as correspondencias das unidades de competencia cos módulos formativos do certificado, e o itinerario para a consecución do título.

Existe unha guía para cada unhas das seguintes familias profesionais, na que se detallan os ciclos, que abrangue:

Administración e Xestión.

Ciclo Medio de Xestión Administrativa. 

Electricidade e Electrónica.

Ciclo Medio de Instalacións de Telecomunicacións. 

Ciclo Medio de Instalacións eléctricas e automáticas. 

Ciclo Superior de Sistemas Electrotécnicos e Automatizados.

Enerxía e Auga.

Ciclo Superior de Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica.

Instalación e Mantemento.

Ciclo Medio de Instalacións Frigoríficas e de Climatización. 

Ciclo Medio de Instalacións de Produccion de calor. 

Ciclo Superior de Desenv. de Prox. de Instal. Térmicas e de Fluídos. 

Ciclo Superior de Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos.

Servizos Socioculturais e á Comunidade.

Ciclo Superior de Educación Infantil.

Preme aquí para visualizar e descargar as guías.

1