Inicio
Quen somos
Estrutura
Convenios
Documentos
Pronunciamentos
Publicacions
Directorio
Ligazóns
 

Documentos

Muller 2014 (2015-06)

A crise económica que, desde o ano 2007, afecta a Galiza, xunto coas políticas practicadas ao abeiro desta, están a levar a unha deterioración do mercado de traballo, sen precedentes na nosa historia recente.

Mercado de traballo en Galiza 2014 (2015-06)

Antes de analizarmos as distintas variables a través das que estudamos o mercado de traballo, cómpre sinalarmos que, no ano 2014, se produciu o cambio de base da poboación na Enquisa de Poboación Activa (en diante, EPA). Cambio que consistiu na incorporación e actualización das novas series de poboación e fogares derivadas do Censo de poboación e vivendas de 2011, que substitúen as que se viñan utilizando ata o de agora e que se baseaban no censo de 2001.

Orzamentos Xunta de Galiza 2015 (2015-06)

Logo de máis dun lustro inmersos nunha crise económica con graves efectos  económicos e sociais, atopámonos antes uns novos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2015, os que podemos calificar como continuistas; moi semellantes ós de anos anteriores tanto nas cantidades como na política que se desprende dos mesmos.

Cumprimento da Lei de Transparencia 2014 (2014-12)

Cumprimento da Lei de Transparencia

Muller 2013 (2014-02)

A perda de emprego, ou o incremento do paro, é o efecto máis visíbel da crise que estamos padecendo desde o ano 2008, e tamén no último ano 2013, obxecto deste análise. Porén, os seus “efectos colaterais” van moito máis alá, afectando á estrutura do mercado laboral e da sociedade en xeral, “deterioráronse” tanto as condición laborais como os dereitos que as regulan.

Mercado de traballo en Galiza 2013 (2014-03)

Malia que, no resto do Estado español, a maioría dos indicadores xa amosaron un comportamento negativo durante o ano 2007, no caso de Galiza non foi até 2008 cando estes comezaron a mostrar signos preocupantes, a comezar polo paro: 16.000 persoas, de media, quedaron sen emprego nese ano.

Paro rexistrado no ano 2013 (2014-01)

O paro rexistrado, un dos indicadores máis utilizados para analizar a evolución do mercado de traballo, remata no ano 2013 en Galiza con 271.063 persoas apuntadas ao paro no Servizo Público de Emprego (SEPE). De media, foron 276.000 persoas nesta situación ao longo do ano.

Orzamentos Xerais do Estado 2014 (2013-10)

O proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2014 presenta, a grandes trazos, as mesmas características que os dos últimos anos, polo que é moi previsíbel que se vaia agravar aínda máis a xa precaria situación na que se atopa a maioría da poboación, xa que a política orzamentaria é practicamente a única ferramenta co que conta o Goberno para mudar a marcha da economía, e non a está a utilizar neste sentido senón todo o contrario.

Medidas para a creación de emprego en Galiza (2013-06)

Plan galego para o crecemento económico e a creación de emprego. 100 medidas para a creación de emprego en Galiza

Estatuto dos/das Traballadores/as - actualizado en agosto de 2013 (2013-09)

Texto refundido do Estatuto das/dos Traballadoras/es, actualizado en agosto de 2013 e traducido ao galego.