Inicio
Quen somos
Estrutura
Convenios
Documentos
Pronunciamentos
Publicacions
Directorio
Ligazóns
 

Documentos

Mercado de traballo en Galiza 2013 (2014-03)

Malia que, no resto do Estado español, a maioría dos indicadores xa amosaron un comportamento negativo durante o ano 2007, no caso de Galiza non foi até 2008 cando estes comezaron a mostrar signos preocupantes, a comezar polo paro: 16.000 persoas, de media, quedaron sen emprego nese ano.

Paro rexistrado no ano 2013 (2014-01)

O paro rexistrado, un dos indicadores máis utilizados para analizar a evolución do mercado de traballo, remata no ano 2013 en Galiza con 271.063 persoas apuntadas ao paro no Servizo Público de Emprego (SEPE). De media, foron 276.000 persoas nesta situación ao longo do ano.

Orzamentos Xerais do Estado 2014 (2013-10)

O proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2014 presenta, a grandes trazos, as mesmas características que os dos últimos anos, polo que é moi previsíbel que se vaia agravar aínda máis a xa precaria situación na que se atopa a maioría da poboación, xa que a política orzamentaria é practicamente a única ferramenta co que conta o Goberno para mudar a marcha da economía, e non a está a utilizar neste sentido senón todo o contrario.

Estatuto dos/das Traballadores/as - actualizado en agosto de 2013 (2013-09)

Texto refundido do Estatuto das/dos Traballadoras/es, actualizado en agosto de 2013 e traducido ao galego.

Libro VI Congreso. Estatutos e documentos aprobados (2013-06)

Libro VI Congreso. - Estatutos - Relatorio de organización - Relatorio acción sindical

112.000 parados sen ningunha prestación en Galiza no ano 2012 (2013-02)

Desde que no ano 2008 se comezou a destruír emprego, son moitos os miles de traballadores que pasaron a engrosar as listas de desempregados en Galicia, concretamente desde o ano 2007, temos, aproximadamente, 120.000 desempregados máis. Pero non tódolos desempregados están na mesma situación, moitos non están recibindo ningunha prestación; algúns por non ter cotizado o suficiente para ter dereito a prestación, outros porque xa levan demasiado tempo sen emprego  e xa teñen esgotado o tempo reglamentario, outros porque nunca cotizaron... Sexa por unha razón ou por outra, a porcentaxe dos que perciben algunha prestación reduciuse desde o ano 2010.

A muller no mercado laboral en Galiza en 2012 (2013-02)

Un ano máis. a Confederación Intersindical Galega aproveita a data do 8 de Marzo, Día internacional da Muller Traballadora, para denunciar a situación na que se atopan a maioría das mulleres neste país, especialmente nesta etapa, cando levamos un lustro inmersas nunha crise sen precedentes na nosa historia recente. A experiencia dinos que, cando a situación económica se agrava, sempre existen grupos que sofren as consecuencias con máis virulencia; e as mulleres, en calquera país do mundo, sempre os encabezan.

O mercado de traballo en Galiza no ano 2012 (2013-02)

Desde que no ano 2008, se instalou a crise na nosa comunidade, van catro anos de perda continúa de postos de traballo, incremento do desemprego, cada vez máis fogares sen ingresos...; os datos do último ano non fan máis que agravar estes problemas: a ocupación descende máis que no ano anterior, o paro medre máis..., a así un trás outro tódolos indicadores arroxan saldo negativo.

Paro rexistrado no ano 2012 (2013-01)

Rematado 2012, xa van 5 anos consecutivos medrando o número de desempregados rexistrados nas oficinas do SEPE (Servizo Público de Emprego ), a finais de 2012 había 278.787 persoas paradas, 123.800 máis que a finais de 2007, en Galicia. O máis grave xa non é que aumente o desemprego, senón que o fai máis que no ano anterior; se ben mes a mes segue unha mesma secuencia, a evolución interanual cada vez é máis negativa

Orzamentos Xunta de Galiza: ano 2013 (2013-01)

Novamente, e xa van catro anos, a Xunta presenta uns orzamentos restritivos, para o ano 2013 a cantidade presupostada alcanza a cifra de 9.479 millóns de euros, un 3,8% menos que a cantidade prevista para 2012. Dese o ano 2009, que  a crise se instala na nosa comunidade,  a caída das contas públicas foi de 2.300 millóns de euros.