-Documentos

GalizaCIG-

Volver a documentosVolver a Actualidade
Mocidade e inserción laboral
 

CIG-Secretaría Confederal de Formación Sindical e Migración-

cig.form-sindical@galizacig.com

 
 
Cando queremos analisar os problemas que a mocidade ten á hora de se inserir no mercado laboral, temos que, necesariamente, mergullarnos na situación xeral na que se atopa a economía e máis o emprego. Por iso, como exemplo, de pouco serve formar químicos se non hai demanda na actualidade, pero tamén nos debemos preguntar ¿cales son as perspectivas no futuro mediato? Ou sexa que, cando se fala da mocidade, da súa formación e inserción no mercado laboral, máis que en calquera outro grupo de idade, sempre nos temos que plantexar o presente e máis o futuro, especialmente no que a formación laboral ou profesional se refire.
 
 
A situación económica e do mundo do traballo
O desemprego na mocidade
A situación da mocidade asalariada
As inquedanzas da mocidade
As eivas da formación ocupacional
Propostas para a mellora da formación
Propostas en materia social e laboral
 
Volver a documentosVolver a Actualidade

Volver ao princípio


Ir á páxina de inicio
Confederación Intersindical Galega
www.galizacig.com

ÚLTIMA REVISIÓN: 18/12/2001