-Negociación colectiva

GalizaCIG-

Volver a Servicios e ColectivosVolver a Actualidade
 
Convenio de Aforro 2007 - Polo Convenio Galego de Caixas de Aforros
Convenio de Aforro 2003 - Polo Convenio Galego de Caixas de Aforros
Base de Convenios Colectivos
 
 
Subir

Convenio de Aforro 2007
Polo Convenio Galego de Caixas de Aforros

pdfComunicado nº 10
25/10/2007
Poderán abrir polo serán, os sábados e non hai ¼ de paga
O 24 de outubro os sindicatos empresariais CCOO e CSICA asinaron o Convenio de Aforro, o de menor apoio sindical na historia do sector. Nun alarde propagandístico, dicían que conseguiran un ¼ de paga, a suba do Plus Convenio e librar ata o 50% dos xoves polo serán. Unha vez analizado non atopamos o ¼ de paga, non libraremos o 50% dos xoves polo serán e inclúe a posibilidade de abrir polas tardes e incluso os sábados.
pdfComunicado nº 9
11/10/2007
O preacordo abre a porta para abrir polas tardes
Mentres a CIG se mobilizaba en contra da apertura polas tardes, o resto da representación sindical e a patronal mantiñan de novo reunións clandestinas nas que volvían a falar da apertura polas tardes. Este preacordo non foi presentado na Mesa legalmente constituída para negociar o convenio.
pdfComunicado nº 8
26/07/2007
Todos querían abrir polas tardes
Hoxe coñecemos que viuse dando un proceso de negociación por fóra da mesa entre a patronal e o resto de sindicatos que forman parte da Mesa de Negociación, que tiña como obxectivo a apertura das oficinas das caixas de aforro todos os días pola tarde. A curto prazo poderíamos asistir á sinatura de un convenio de trámite con moi escaso contido.
pdfComunicado nº 7
12/07/2007
As caixas rachan a negociación
ACARL non presentou proposta de convenio e nun acto de irresponsabilidade solicitou o aprazamento da negociación sen data, debido segundo as caixas ao alto custe económico das propostas sindicais en comparación co convenio da banca privada. Nunha estimación estritamente economicista, din que as plataformas sindicais teñen un custe global dun 16%.
pdfComunicado nº 6
18/06/2007
Desigualdade
Tal e como estaba previsto, na reunión do luns 18 os sindicatos presentaron propostas en materia de Igualdade e Conciliación da vida laboral e familiar. Dende o principio da negociación os sindicatos explicaron as súas plataformas de xeito máis que pormenorizado. Pola contra, a patronal continuou calada e sen facer ningún tipo de contrapropostas.
pdfComunicado nº 5
29/05/2007
Carreira Profesional e Mobilidade Funcional
O día 29 de maio tivo lugar a reunión prevista da Mesa Negociadora do Convenio Colectivo de Caixas de Aforros na que se abordou a materia relacionada coa Carreira Profesional. Pola súa parte, a CIG incidiu tamén en medidas que teñen como fin limitar e un dos puntos máis lesivos do anterior Convenio: a Mobilidade Funcional.
pdfComunicado nº 4
08/05/2007
Din que as caixas van ben, pero piden recortes salariais
As empresas recoñecen que as caixas van moi ben, pero piden recortes salariais. Neste senso, continúan defendendo a eliminación da antigüidade, transformándoa nunha retribución variable, entre outras cuestións. Isto foi rexeitado de plano pola CIG, xa que sería transformar salario fixo en salario incerto.
pdfComunicado nº 3
20/04/2007
Os estupefactos
Unha vez máis a negociación do Convenio Colectivo das Caixas de Aforros dá mostras da degradación máis absoluta do Marco de Negociación Centralista. Cando xa levamos 4 meses sen convenio, as Caixas aínda non fixeron ningún tipo de proposta na Mesa Negociadora, tratando de dilatar ata o infinito a negociación.
pdfComunicado nº 2
29/03/2007
A patronal descubre as súas intencións
Na primeira reunión do Convenio para as Caixas de Aforro, a CIG fixo entrega da súa Plataforma e explicou as liñas básicas do que debe ser o novo convenio colectivo. ACARL, pola súa parte fixo unha exposición xeral sobre contidos, incidindo na necesidade de flexibilizar aínda máis a xestión dos recursos humanos.
pdfPlataforma CIG para o Convenio de Aforro 2007
pdfComunicado nº 1
08/03/2007
Comeza a negociación do Convenio
O 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora, vén de constituírse en Madrid a Mesa Negociadora do Convenio Colectivo de Aforro. Unha vez máis, a CIG está presente nesta Mesa para que a voz dos traballadores e traballadoras das Caixas de Aforros en Galiza se escoite directamente e para trasladar todas as súas xustas reivindicacións.
 
 
Subir

XXI Convenio da Banca Privada
Polo Convenio Galego da Banca

pdfComunicado nº 10
21/06/2007
A CIG contestou a un mal preacordo con mobilizacións
Co preacordo acadado entre a patronal AEB e os sindicatos CCOO e UGT, negociado fóra da mesa de negociación legalmente constituída, o sindicalismo centralista pretende aplicar no sector o Pacto de Contención Salarial, que se traduce en perda de poder adquisitivo para o ano 2007 e contención salarial para os vindeiros 3 anos restantes.
pdfComunicado nº 9
07/06/2007
Reflexión... para que?
Rematadas as reflexións sobre as distintas propostas tanto sindicais como patronais, e non dando máis de si a Mesa negociadora, a patronal comprométese a traer unha nova proposta de Convenio para o día 20 de xuño.
pdfComunicado nº 8
19/05/2007
A negociación en punto morto
Na reunión celebrada o 18 de maio, a CIG rexeitou a proposta da patronal bancaria AEB, que pide unha reflexión por ambas partes cara a vindeira reunión prevista para o día 7 de xuño. En todo caso a reflexión por parte da CIG xa está feita: “se queremos que a patronal se mova, teremos que movernos”.
pdfComunicado nº 7
27/04/2007
A patronal responde...
á baixa
Na reunión do 26 de abril, e despois de lembrar que as reivindicacións sindicais implicaban un encarecemento dos custes nun 35%, a patronal fixo unha proposta que está moi lonxe das reivindicacións dos traballadores/as. Seguen sen aportar solucións aos problemas e sen introducir medidas que permitan participar da boa marcha das empresas.
pdfComunicado nº 6
19/04/2007
Ampliar horarios ou conciliar?
Nunha mostra máis de prepotencia, na reunión da Mesa negociadora do Convenio de Banca do 18 de abril, na que estaba previsto tratar da conciliación da vida laboral e persoal, AEB non tivo reparos en falar de flexibilizar horarios estendendo a xornada partida para todo o persoal.
pdfComunicado nº 5
29/03/2007
Fin da primeira parte
Na reunión da Mesa Negociadora do día 28, a patronal volveu mostrar un total desinterese en achegarse, aínda que só fose minimamente, ás diferentes propostas das centrais sindicais. Esta sesión baixo un xenérico epígrafe de “resto de temas”, non foi unha excepción á postura intransixentemente negativista da AEB.
pdfComunicado nº 4
22/03/2007
AEB se repite: NON a todo
As maratonianas xornadas dos días 20 (mañá e tarde) e 21 pola mañá serviron para que os sindicatos, tal e como marcaron no calendario de negociación, fixeran unha explicación pormenorizada e argumentada das súas propostas en materia de Xornada e Horarios, Carreira Profesional e Igualdade.
pdfComunicado nº 3
15/03/2007
AEB rexeita as propostas sindicais en salarios
A patronal nega a perda salarial acumulada e propón que se o IPC real a fin de ano é máis baixo que a suba que se estableza o persoal devolva salario. A CIG incide en que é imprescindible ánimo e vontade de negociar e debe facerse unha adecuación entre salario, perda de poder adquisitivo e os inxentes beneficios que están a recoller os bancos.
pdfComunicado nº 2
06/03/2007
Salarios: AEB non sabe, non contesta
Comezan as negociacións cunha exposición da Plataforma que presentamos á Patronal; pensamos que debemos incluír fórmulas redistributivas que nos permitan participar da boa marcha económica das empresas. Dende a CIG queremos que suba de salarios e redución de xornada (sábados libres) vertebren a negociación do Convenio da Banca Privada 2007.
pdfPlataforma CIG para o XXI Convenio de Banca Privada
pdfComunicado nº 1
28/02/2007
Xa comeza a Negociación do XXI Convenio
CIG, ELA e LAB, insistimos no criterio de votación de acordos por número de membros en mesa e non por porcentaxe de representatividade, e tamén manifestamos a necesidade de constituír mesas negociadoras do convenio en Galiza e Euskalherria, amparándonos no establecido no artigo 84 do Estatuto dos Traballadores.
 
 
Subir

IV Convenio de Telemárketing

Comunicado nº 9
23/11/2007
Amplían no Convenio a temporalidade no sector
O sector de telemárketing ten por convenio a taxa de temporalidade máis elevada do mercado laboral: o 70% do persoal de operacións ten contratos temporais. Malia esta precariedade, os sindicatos CCOO e UGT conviñeron coas empresas ampliar a duración dos contratos eventuais por circunstancias da produción.
pdfComunicado nº 8
05/11/2007
Pola unidade de acción cara a Folga
Levamos once meses cos nosos salarios conxelados. Subiron os alimentos, subiu a luz, subiron os combustibles, subiron as hipotecas e subiron especialmente os beneficios das empresas de Telemárketing, pero os nosos miserables salarios cada día valen para menos. A patronal, moi cómoda con esta situación, dedicouse novamente a reiterarse nos temas xa falados, sen presentar unha proposta de convenio.
pdfComunicado nº 7
23/10/2007
Deslocalizan pero queren que o Convenio quede como está
O pasado 17 de outubro delegadas e delegados da CIG concentrábanse ante a empresa Eurocen en A Coruña dando inicio ás mobilizacións polo convenio. Estas concentracións continuarán de xeito rotatorio por todas as empresas de Telemárketing de Galiza pois pretenden pechar o Convenio estatal cunha pequena suba salarial, sen garantías de mantemento do emprego e facendo negocio.
pdfComunicado nº 6
11/10/2007
Mendigando na Mesa Negociadora non imos conseguir nada
Cando xa levamos máis de 10 meses sen Convenio Colectivo, a patronal falou por primeira vez na Mesa Negociadora sen que fora para pedir despedimentos máis baratos. Aínda que isto non significa que abandonasen esta pretensión, para eles é unha condición “sine qua non”: ou abaratamos os despedimentos do persoal fixo, ou non hai acordo no resto de materias.
pdfComunicado nº 5
26/09/2007
As empresas queren despedimentos máis baratos
Previamente á reunión da Mesa Negociadora, a patronal ACE remitiu á representación sindical unha proposta de modificación dos artigos 17 e 18 –os que a maior parte das empresas utilizan de xeito fraudulento co fin de rescindir contratos por obra ilegalmente– coa que pretenden incluír nos mesmos ao persoal con contrato indefinido.
pdfComunicado nº 4
06/09/2007
Clasificación e Carreira Profesional
Na reunión da comisión negociadora se debateron os aspectos relacionados con Clasificación e Carreira Profesional, porén o traballo realizado polos liberados sindicais de CCOO e UGT na Comisión creada ao efecto foi nulo. Non hai estudo e, polo tanto, tampouco hai base para un novo acordo. É tempo da Unidade Sindical para mobilizar o sector.
pdfComunicado nº 3
08/06/2007
Convenio colectivo
afastado da realidade do sector
Estamos asistindo a unha situación no sector do Telemárketing totalmente absurda: as empresas están despedindo a milleiros de persoas, na mesa negociadora piden que se faciliten aínda máis as posibilidades de despedir, e CCOO e UGT teñen adquirido o compromiso de non mobilizar ao sector.
pdfComunicado nº 2
30/03/2007
Con despedimentos non é posible negociar o Convenio
Ante a celebración da reunión do Convenio de Telemárketing prevista para o 28 de marzo, o Comité de Empresa de Atento (CIG, CGT, CCOO e UGT) aprobou por unanimidade solicitar a todos os sindicatos presentes na Mesa negociadora a paralización da negociación, en tanto non foran readmitidas as persoas afectadas polos despedimentos en todo o Estado.
pdfComunicado nº 1
14/03/2007
Tarde, mal e arrastro
Dende a sinatura do III Convenio Colectivo Estatal de Telemárketing por parte da patronal, CCOO e UGT, asistimos ao peche e deslocalización dun gran número empresas con milleiros de despedimentos en Galiza e no resto do Estado. Para a CIG a negociación colectiva debe ser un instrumento que contribúa a garantir os nosos postos de traballo.
 
 
Subir

XX Convenio da Banca Privada
Polo Convenio Galego da Banca

pdf¿Quere a AEB un convenio?
23/05/2005
O Secretariado Nacional da Federación de Banca vén de ratificar a súa negativa a subscribir o recentemente asinado Convenio Colectivo de Banca, tomando tamén a decisión de facer pública a última intervención da representación da CIG na Mesa Negociadora, por entender que pode ser clarificadora para todo o persoal do sector.
pdfComunicado nº 9
11/05/2005
A AEB xa ten Convenio
Derrotado e preso o sindicalismo centralista e tendo acadado a patronal os seus últimos obxectivos, a negociación do Convenio deuse por rematada. Suba Salarial: 2005, 2,85% (a inflación en 3,5%); 2006, 2,65% sen cláusula de revisión. Sábados e xornada: nada. Plano de Pensións: en canto á homologación do persoal posterior ao ano 1980, nada.
pdfComunicado nº 8
28/04/2005
¿Un “Convenio de Transición”?
O trío AEB-CCOO-UGT pretenden un “Convenio de Transición”. Nos anteriores 10 anos o salario do persoal perdeu ata un 10% do poder adquisitivo; os beneficios empresariais subiron no 2004 un 32%; o IPC-interanual está situado nun 3,4; os salarios dalgúns directivos subiron neste ano 2005 un 8%. ¿De que “Transición” falan?
pdfComunicado nº 7
18/04/2005
Volva vostede mañá
O anterior proceso de negociación caracterizouse polo aumento da conflitividade no sector e as mobilizacións convocadas pola CIG en toda Galiza. Se a AEB continúa coa súa actitude prepotente e de desprezo cara á representación legal dos traballadores/as, as empresas serán responsables da ruptura da paz social.
pdfComunicado nº 6
07/04/2005
Máis do mesmo = Menos coma sempre
Inexplicablemente a AEB non quere chegar a ningún tipo de acordo ou diálogo en temas como: Axuda alimentaria, Vacacións, Licencias, Desprazamento de 25 km, Anticipos, Conciliación vida laboral e familiar, Créditos vivenda, Igualdade de oportunidades, Discriminación salarial, Dereitos sindicais, Xubilación, Resolución extraxudicial de conflitos...
pdfComunicado nº 5
17/03/2005
Facendo tempo
A AEB pretende que a negociación do Convenio entre na mesma dinámica que nos anteriores procesos, mantendo unha posición intransixente, desprezativa e insultante cara á representación legal dos traballadores/as. Nesta situación son cómplices CCOO e UGT, que coa súa petición dunha suba salarial do 2% están entregando a negociación.
pdfComunicado nº 4
10/03/2005
Deterioro sen retorno da negociación estatal
As organizacións estatais nos sorprenden nesta cuarta reunión mencionando o Acordo Interconfederal asinado polos sindicatos estatais CCOO e UGT e as patronais CEOE e CEPYME. É ridículo que a esta altura da negociación xa os sindicatos estatais poñan enriba da mesa un 2% de aumento salarial para 2005.
pdfComunicado nº 3
23/02/2005
23-F: AEB dálle un “golpe” á negociación
AEB anunciou que non presentará unha contraproposta, e dedicou a maior parte do tempo a facer demagoxia sobre as distintas plataformas, en especial a defendida pola CIG. Tamén indicou que está disposta a negociar cuestións que non impliquen un incremento dos custes nin un recorte na flexibilidade e na mobilidade.
pdfComunicado nº 2
10/02/2005
O Convenio que todas e todos queremos
Na reunión da Mesa Negociadora do día 10 a AEB non fixo mención ao pago de atrasos correspondentes á desviación do IPC do ano 2004. Entendemos que co seu silencio se desdín do anunciado na anterior xuntanza. Pola parte social fixemos entrega das distintas Plataformas Sindicais, argumentando as diferentes reivindicacións.
Plataforma CIG para o XX Convenio de Banca Privada
pdfComunicado nº 1
02/02/2005
Constitución da Mesa Negociadora do XX Convenio
O día 2 de febreiro de 2005 levouse a cabo a constitución en Madrid da Mesa Negociadora do XX Convenio Colectivo da Banca Privada, coa seguinte representación pola parte social: CCOO, 6 representantes; UGT, 4; CGT, 2; CIG, 1; ELA, 1 e LAB, 1. CIG, ELA e LAB mostraron desconformidade co reparto e distribución proporcional da representación.
 
 
Subir

Convenio de Seguridade Privada

A CIG, que non acepta o acordo e mantén o compromiso de defender a igualdade salarial, anuncia calendario de mobilizacións
O Convenio de Seguridade Privada asinado polos sindicatos españois divide ao sector
A CIG mantén en solitario a demanda do plus de perigosidade no convenio de Seguridade Privada
Actas das negociacións
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta Final (15/03/2005)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 26 (17/02/2005)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 25 (08/02/2005)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 24 (01/02/2005)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 23 (25/01/2005)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 22 (18/01/2005)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 21 (12/01/2005)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 20 (28/12/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 19 (21/12/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 18 (16/12/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 17 (09/12/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 16 (01/12/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 15 (29/11/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 14 (25/11/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 13 (23/11/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 12 (18/11/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 11 (11/11/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 10 (04/11/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 09 (28/10/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 08 (21/10/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 07 (05/10/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 06 (21/09/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 05 (16/09/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 04 (09/09/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 03 (07/09/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 02 (20/07/2004)
pdfConvenio de Seguridade Privada, Acta nº 01 (06/07/2004)
 
 
Subir

XIX Convenio da Banca Privada
Polo Convenio Galego da Banca

pdfComunicado nº 21
05/02/2004
Os de sempre e coma sempre
Unha vez máis CCOO e UGT, suplantando á Mesa Negociadora en reunións de cociña, volven impoñernos un convenio que non ten nada que ver coas reivindicacións dos traballadores/as, poñendo en evidencia de novo que a negociación colectiva en Madrid é un absoluto fracaso.
pdfComunicado nº 20
14/01/2004
Ano novo, AEB... vella
AEB non mudou a súa posición e seguimos sen coñecer unha proposta completa de convenio. Sen embargo cumpre denunciar a actitude represiva da Subdelegación do Goberno en Pontevedra, que ten abertos expedientes sancionadores ao secretario comarcal de CIG-Banca en Vigo e ao secretario comarcal de CIG-Pontevedra, pola manifestación do 21 de novembro.
pdfComunicado nº 19
10/12/2003
Non é o mesmo pedir recuperación de poder adquisitivo que pedir un 2,5%
A intermediación que solicitamos do Ministerio de Traballo forzou á patronal a reunir de novo a Mesa. AEB desaproveitou a ocasión para tratar de aproximar posicións e non fixo novas propostas. A mobilización é a única vía posible, pedimos a vosa participación nas mobilizacións da CIG. A vindeira terá lugar o 19 decembro en Ourense, unha nova Manifestación Nacional da CIG.
pdfComunicado nº 18
27/11/2003
A CIG continúa as mobilizacións e solicita a intermediación do Ministerio de Traballo
Despois das manifestacións de Santiago e Pontevedra, a CIG vén de convocar unha nova Manifestación Nacional para o día 19 de decembro en Ourense. Por outra banda, solicitou oficialmente a intermediación da Dirección Xeral do Ministerio de Traballo para que convoque ás partes a unha reunión co fin de recompoñer a Mesa de Negociación. Primeiro paso para o desbloqueo da actual situación.
pdfComunicado nº 17
13/11/2003
AEB racha as negociacións e a CIG convoca novas mobilizacións
A reunión do día 13 de novembro foi máis que breve: AEB abandonou a mesa de negociación. Escenifícase así a ruptura e afástase definitivamente a posibilidade dun acordo a curto prazo. Evidenciase aínda máis a actitude prepotente da patronal que vimos denunciando dende o primeiro día. Ante esta situación só queda retomar o proceso de mobilizacións, con máis forza se cabe que ata o de agora.
pdfComunicado nº 16
31/10/2003
Daquelas augas veñen estes lodos
A reunión do día 30 de outubro foi como estaba previsto. A AEB fixo firme a súa proposta anterior, están por un convenio para este ano 2003 cunha suba salarial do 2,75%. Proposta que non facilita un avance real na negociación, simplemente adiaría o actual desencontro de posicións para o ano 2004.
pdfComunicado nº 15
16/10/2003
Un agasallo envelenado
O anticipo a conta do 2,75% é un agasallo envelenado. AEB é consciente da perda do poder adquisitivo dos nosos salarios e trata de aproveitar esta situación para dinamitar a negociación colectiva. A actualización do salario é un dereito, non unha concesión da patronal.
Comunicado nº 14
02/10/2003
Dunha maneira prepotente e chulesca a patronal AEB saldou a reunión sen falar de reducción de xornada e sábados libres, posiciónase por un convenio curto que concretará na vindeira xuntanza. Unha patronal que menospreza a negociación colectiva, merece unha resposta adecuada.
Comunicado nº 13
23/09/2003
Tras case nove meses de negociacións, desbotadas as expectativas creadas, hai que darlle unha resposta á patronal como se merece, na liña de conquerir, entre outras cousas, recuperación do poder adquisitivo dos salarios e reducción da xornada con libranza de tódolos sábados.
Comunicado nº 12
22/07/2003
AEB bate o seu propio “récord”
Despois do aprazamento da reunión, que estaba fixada para o pasado día 10 de xullo, a xuntanza dura só 1 minuto e se pecha sen ningún tipo de acordo. Fíxase unha nova data para o martes 23 de setembro.
Comunicado nº 11
26/06/2003
A patronal manifesta a súa posición por primeira vez. Deixan pendente a proposta salarial e o tema de xornada para o final do proceso de negociación e se posicionan a favor dun convenio de catro anos sen cláusula de revisión salarial.
Comunicado nº 10
05/06/2003
Cos puntos de Formación e Varios, que figuraban na orde do día da sesión do 5 de xuño, quedou rematada a exposición das reivindicacións que figuraban nas plataformas de tódolos sindicatos da Mesa Negociadora do convenio da banca.
Comunicado nº 9
27/05/2003
Cunha orde do día sobre Emprego e Saúde Laboral, a CIG fixo especial fincapé na supresión de horas extraordinarias así como na eliminación da contratación mediante ETT's; tamén propuxo a creación dun servicio mancomunado galego de saúde laboral e a eliminación da cláusula de absentismo.
Comunicado nº 8
20/05/2003
Ante a imposibilidade de establecer uns mínimos concretos para enfrontar con seriedade a negociación do XIX Convenio de Banca a CIG denuncia a actitude prepotente e provocadora da Patronal AEB que di que non a todo e está prolongando irresponsablemente a negociación.
Comunicado nº 7
08/05/2003
Como vén sucedendo dende o inicio das negociacións, nesta sesión, na que se tratou de Ciberdereitos e Complementos de Pensións, a AEB volveu dicir non a todo. Non entenden que a tecnoloxía poida utilizarse para mellor comunicación entre os traballadores/as e os seus representantes...
Comunicado nº 6
30/04/2003
Na xuntanza da Mesa Negociadora a patronal AEB non concretou a súa proposta salarial, sobre a Igualdade de Oportunidades foron dicindo que non a tódalas propostas e parécenlles desmesuradas as peticións dos sindicatos de reducción de xornada e sábados libres.
Comunicado nº 5
14/04/2003
Sobre a Igualdade de Oportunidades, a CIG formulou, como medida ineludible para empezar a afrontar con seriedade este problema, a eliminación das horas extras ilegais e o rigoroso cumprimento do horario establecido en convenio.
Comunicado nº 4
04/04/2003
Unha cuestión previa formulada pola CIG para unha Resolución por unanimidade da Mesa de Condena da Guerra en Iraq, foi rexeitada pola Patronal AEB, quen dixo tamén que non a todas e cada unha das reivindicacións contidas nas distintas plataformas sindicais.
Comunicado nº 3
07/03/2003
Na reunión de 6 de marzo da Mesa Negociadora do Convenio, unha vez máis, quedou constatada a negativa por parte da patronal AEB á solicitude de CIG, ELA e LAB, de constituír Mesas Negociadoras en Galiza e Euskadi.
Comunicado nº 2
28/02/2003
Os sindicatos nacionalistas CIG, ELA e LAB asinan un escrito solicitando se constitúan as Mesas Negociadoras en Galiza e Euskalherría para negociar convenios colectivos do Sector de Banca Privada nos ditos ámbitos, ó amparo das posibilidades que contempla o artigo 84 do ET.
Comunicado nº 1
27/02/2003
O 27 de febreiro de 2003 constituíuse en Madrid a Mesa Negociadora do XVIV Convenio Colectivo da Banca Privada. A Federación de Banca da CIG presentou a súa plataforma en aras da consecución do Convenio Galego da Banca.
 
 
Subir

Convenio de Aforro 2003
Polo Convenio Galego de Caixas de Aforros

Transposición das categorías de auxiliares e oficiais 2ª
Próxima reunión da Comisión Mixta Interpretativa do Convenio de Aforro
Problemas da transposición de categorías
Malia que o proceso de transposición de categorías xa se realizou nalgunhas empresas, será nos vindeiros meses cando se proceda a aplicar na maior parte do sector de Aforro
pdfTraballo non admitiu o Convenio por vulnerar a lexislación laboral básica O 5 de febreiro, a Dirección Xeral do Ministerio de Traballo dirixiuse ás organizacións asinantes do Convenio de Aforro (CCOO, UGT e CSICA) comunicándolles que varios artigos do mesmo non eran legais, obrigando á Comisión Negociadora a reunirse para modificar o texto do pactado.
pdf¿Que é a mobilidade funcional? O novo Convenio Colectivo 2003-2006 introduce a mobilidade funcional nas Caixas de Aforros. É dicir, a empresa pode impoñer unilateralmente a realización de novas funcións ou proceder a un cambio de posto, sen que implique un ascenso de categoría ou nivel salarial.
pdfComunicado nº 13
14/01/2004
Do dito ao feito hai un treito
A CIG adheriuse ao preacordo de aforro con matices; o noso foi un "si" crítico e así se trasladou aos traballadores/as. Mirabamos un equilibrio entre os aspectos positivos e os negativos. O texto definitivo inclina a balanza cara ás empresas. O equilibrio está roto e así non se pode asinar o convenio.
pdfComunicado nº 12
01/12/2003
Unha carreira profesional “virtual”?
A carreira profesional que recolle o preacordo é en grande parte unha carreira virtual, nomeadamente para os actuais Auxiliares "A" e Oficiais 2ª. O beneficio económico a curto prazo da transformación dos trienios en salario base é a priori moi pequeno, cando non practicamente inexistente.
pdfComunicado nº 11
25/11/2003
A Asemblea de delegados/as de Aforro dá un SI ao Preacordo pero con matices
O día 25 novembro, os delegados/as do sector de aforro da CIG reunidos en Asemblea aprobaron un si crítico ao preacordo de convenio acadado o día 20. Agora queda o máis difícil: redactar o texto definitivo e posteriormente negociar a aplicación do mesmo en cada unha das empresas. Hai que renegociar practicamente tódolos acordos existentes a nivel de empresa.
pdfComunicado nº 10
06/11/2003
Primeira proposta da Patronal
Tras 11 meses, a patronal era consciente de que o tempo do diálogo esgotábase. Así hai que entender a súa primeira proposta completa de convenio. Aínda que lonxe das nosas posicións sindicais, estamos ante o primeiro avanzo desta xeira de negociación.
pdfComunicado nº 9
14/10/2003
A voltas coas categorías
A patronal trata de levar ao convenio colectivo o que xa é unha realidade no sector: os “titulados”, o “persoal de informática”, os “axudantes de aforros” e “oficios e actividades varias” son categorías a extinguir. Agora ben, a transformación das categorías en niveis, non pode traducirse nunha perda de dereitos nin de salarios.
Comunicado nº 8
23/09/2003
ACARL pide máis tempo
ACARL aparenta terlle collida a medida aos interlocutores sociais estatais: as caixas de aforro están a marcar os modos e os tempos desta negociación. A data de hoxe seguimos sen coñecer qué pensan as caixas deste convenio, e piden máis tempo para seguir estudiando as propostas sindicais.
Comunicado nº 7
22/07/2003
A patronal deixa o convenio para setembro
A patronal enumerou as materias sobre as que está disposta a falar pero sen facer propostas concretas. Pouco a pouco imos coñecendo as intencións da ACARL. Teremos que agardar ao 18 de setembro, data da seguinte reunión, para seguir coñecendo as arelas das caixas de aforros.
Comunicado nº 6
02/07/2003
ACARL continúa sen facer pública a súa proposta
Non hai novidades na negociación que obriguen a modificar as reivindicacións básicas dos traballadores e traballadoras, é máis, o inicio do proceso de mobilizacións en todo o sector financeiro debe contribuír a fortalecer as posicións sindicais. Non é o momento de cesións nin concesións ante a ACARL.
Comunicado nº 5
10/06/2003
Bloqueado o Convenio de Caixas de Aforros
A Audiencia Nacional pode obrigar a comezar de novo o proceso negociador e a ACARL permanece atrincheirada en posicións maximalistas. O Convenio está nunha calella cega pendente de resolución xudicial. Proximamente estudiaremos novas medidas para tratar de desbloquear a negociación.
Comunicado nº 4
20/05/2003
Vai para longo
Na xuntanza da mesa negociadora a ACARL continuou sen concretar as súas pretensións. Voltou repetir o seu discurso tremendista sobre a situación económica actual e manifestou que aínda había que agardar algún tempo para ir despexando algunhas incertezas, como por exemplo o IPC.
Comunicado nº 3
30/04/2003
Falan, pero non din nada
A reunión da Mesa Negociadora do Convenio de Aforro reduciuse a unha extensa exposición do secretario xeral da Patronal referida á situación macroeconómica do Estado e do sector financeiro. Exposición moi pesimista plagada de excesivas referencias e comparanzas cos bancos.
Comunicado nº 2
26/03/2003
O 25 de marzo tivo lugar a 2ª reunión da Mesa Negociadora do Convenio de Aforro. A CIG propuxo unha Resolución a prol da paz e contra a guerra, apoiada por CCOO e UGT. Solicitouse sensibilidade ás entidades para que permitan a participación dos traballadores/as nos paros convocados.
Comunicado nº 1
06/03/2003
O 5 de marzo de 2003 constituíuse en Madrid a Mesa Negociadora do Convenio Colectivo das Caixas de Aforros. A Federación de Aforro da CIG presentou a súa plataforma en aras da consecución do Convenio Galego de Caixas de Aforros.
 
 
Subir

Base de Convenios Colectivos
Base de Convenios Colectivos en galego

Introducción
1. Convenios colectivos de sector
2. Convenios colectivos de empresa
3. Convenios colectivos de ámbito estatal
 
Volver a Servicios e ColectivosVolver a Actualidade

Volver ao princípio


Ir á páxina de inicio
Confederación Intersindical Galega
www.galizacig.com

ÚLTIMA REVISIÓN: 24/11/2007
cig.informatica


 

web-espello en www.galizacig.org
e
www.galizacig.net (mirrors)


Para estar ao día da actualidade sindical en Galiza, subscríbete á lista de correo da CIG e recibe puntual notificación das
novas informacións, artigos, documentos, publicacións, convenios colectivos... que ofrece a CIG na sua páxina web galizacig.com.

Apúntate en: http://www.elistas.net/lista/galizacig/alta