-Normalización Lingüística

GalizaCIG-

Volver a Normalización LingüísticaVolver a Actualidade
Base de datos de
convenios colectivos en lingua galega
 
Introdución
1. Convenios colectivos de sector
2. Convenios colectivos de empresa
3. Convenios colectivos de ámbito estatal
 
 
 
1. Convenios colectivos de sector (109)
Subir
 
1.1 Ámbito galego (supraprovincial) (11)
Actividade de asistencia sanitaria, hospitalaria e extrahospitalaria, prestada nas institucións sanitarias de titularidade pública baixo a modalidade xurídica de fundacións ou sociedades públicas autonómicas, sometidas ao protectorado da Consellería de Sanidade (2005-2007) .pdf .doc
Aparcadoiros, garaxes e estacionamentos regulados de superficie (2003-2005) .pdf .doc
Cegasal (Empresas Agrupadas Cegasal) (1999) .pdf .doc
Dobraxe (2002-2006) .pdf .doc
Editoriais (2004-2005) .pdf .doc
Fundación Centro de Transfusión de Galicia (1999-2000) .pdf .doc
Gonzacoca (Grupo de Empresas Gonzacoca) (1999) .pdf .doc
Lousa de Ourense e Lugo (2005-2007) .pdf .doc
Pompas fúnebres (2004-2007) .pdf .doc
Perruquerías de donas, cabeleiros, unisex e beleza (1999) .pdf .doc
Residencias da terceira idade (servicios auxiliares de) (1999-2000) .pdf .doc
 
1.2 Provincia de A Coruña (30)
    Aparcamentos (Concesionarias de servicios municipais de aparcamento e/ou retirada de vehículos da vía pública) (2000-2002) .pdf .doc
Axencias marítimas e aduaneiras, empresas estibadoras portuarias e comisionistas de tránsito (2004-2005) .pdf .doc
Bebidas refrescantes e analcohólicas (2001-2002) .pdf .doc
Carpintaría de ribeira (2004-2006) .pdf .doc
Comercio de alimentación (2002-2005) .pdf .doc
Comercio da pel (2001) .pdf .doc
Comercio maiorista de froitas varias, hortalizas e plátanos (2000-2001) .pdf .doc
Comercio de mobles (2004-2005) .pdf .doc
Comercio téxtil (2001) .pdf .doc
Comercio vario (2004-2007) .pdf .doc
Confeiterías, pastelerías, masas fritidas, bolos e xeados artesáns (2000-2001) .pdf .doc
Grupo de espectáculos e deportes (2001) .pdf .doc
Hostalería (2001-2005) .pdf .doc
Industrias de carpintaría e ebanistería (2004-2005) .pdf .doc
Industrias da construción (2005-2006) .pdf .doc
Industrias vinícolas, licoreiras, sidreiras e o seu comercio (1999-2000) .pdf .doc
Limpeza de edificios e locais (1999) .pdf .doc
Maioristas de froitas varias, hortalizas e plátanos (2004-2005) .pdf .doc
Oficinas e despachos (2001-2002) .pdf .doc
Panadarías (2004-2007) .pdf .doc
Elaboración e instalación de pedra e mármore (2004-2006) .pdf .doc
Pintura (2004-2005) .pdf .doc
Exportación de peixe fresco do Porto de A Coruña (2002-2005) .pdf .doc
Predios urbanos (1998-2000) .pdf .doc
Rematantes e serradoiros de madeira (2004-2005) .pdf .doc
Sanidade privada (2000-2001) .pdf .doc
Establecementos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta e laboratorios de análises clínicas (2000-2001) .pdf .doc
Tinturerías, lavanderías e pasada de roupa (1999-2001) .pdf .doc
Transporte de mercadorías por estrada (2004-2007) .pdf .doc
Transporte de viaxeiros por estrada (2004) .pdf .doc
 
1.3 Provincia de Lugo (19)
    Comercio de alimentación (2003-2005) .pdf .doc
Comercio de materiais de construción e saneamento (2004) .pdf .doc
Comercio do metal (2004-2006) .pdf .doc
Comercio de mobles e obxectos decorativos (2002-2006) .pdf .doc
Comercio da pel e o calzado (2000-2002) .pdf .doc
Comercio téxtil (2004-2007) .pdf .doc
Ebanistería e afíns (2004) .pdf .doc
Edificación e obras públicas (2004) .pdf .doc
Industrias de siderometalúrxica (2004-2006) .pdf .doc
Industrias vinícolas (2001-2003) .pdf .doc
Limpeza de edificios e locais (2003-2007) .pdf .doc
Materiais e prefabricados para a construción (2004) .pdf .doc
Oficinas e despachos (2000) .pdf .doc
Panadarías (Industrias do pan) (2004-2006) .pdf .doc
Elaboración de pastelería, confeitería e repostería (1999-2001) .pdf .doc
Sanidade privada (2004-2007) .pdf .doc
Primeira Transformación da madeira (2004) .pdf .doc
Transporte de mercadorías por estrada (2001-2002) .pdf .doc
Transporte de viaxeiros por estrada (2005-2006) .pdf .doc
 
1.4 Provincia de Ourense (19)
    Comercio de alimentación (2006-2008) .pdf .doc
Comercio de elementos do metal (2006-2007) .pdf .doc
Comercio de materiais para a construción e saneamento (2004-2005) .pdf .doc
Comercio da pel (2006) .pdf .doc
Comercio téxtil (2006) .pdf .doc
Construción (2004) .pdf .doc
Fabricantes de ataúdes (2001) .pdf .doc
Fabricantes de mobles, carpintaría, tapizaría e ebanistaría (2004) .pdf .doc
Hostalería (2001-2002) .pdf .doc
Industrias vitivinícolas, alcoholeiras e sidreiras (2003-2005) .pdf .doc
Limpeza de edificios e locais (2006-2007) .pdf .doc
Limpeza de institucións hospitalarias da Seguridade Social (2004) .pdf .doc
Panadarías (2004) .pdf .doc
Pastelaría, confeitaría, repostaría e pratos precociñados (2004) .pdf .doc
Rematantes, serradoiros e preparados industriais da madeira (2004) .pdf .doc
Siderometal e talleres de reparación de vehículos (2004-2005) .pdf .doc
Torradores de café e sucedáneos (2005-2006) .pdf .doc
Transporte de mercadorías por estrada (2005-2006) .pdf .doc
Transporte de viaxeiros por estrada (2001-2002) .pdf .doc
 
1.5 Provincia de Pontevedra (30)
    Almacenistas de madeira (2004) .pdf .doc
Axencias marítimas (2002-2003) .pdf .doc
Bebidas refrescantes (01/07/2000-30/06/2001) .pdf .doc
Carpintaría de ribeira (2004-2005) .pdf .doc
Carpintaría, ebanistería e actividades afíns (2004-2006) .pdf .doc
Comercio de alimentación (2004-2005) .pdf .doc
Comercio de materiais para a construcción e saneamento (2004-2005) .pdf .doc
Comercio do metal (2005-2007) .pdf .doc
Comercio de mobles (2004-2005) .pdf .doc
Comercio da pel (2005-2007) .pdf .doc
Comercio retallista téxtil (2002-2003) .pdf .doc
Comercio retallista xoguetes, artigos deportivos, comercio de bazares, artigos de regalo, adorno, reclamo, tendas denominadas de miniprezos e similares (2005-2008) .pdf .doc
Construción (2004) .pdf .doc
Derivados do cemento (2001-2006) .pdf .doc
Exportadoras de peixe fresco (2004-2005) .pdf .doc
Hospitalización e internamento (2003-2004) .pdf .doc
Hostalería (2005-2007) .pdf .doc
Industrias do metal (2000-2002) .pdf .doc
Industrias de panificación (2004-2005) .pdf .doc
Industrias e comercio vitivinícolas (2004-2006) .pdf .doc
Limpeza do Complexo Hospitalario de Pontevedra (Hospital Montecelo – Hospital Provincial de Pontevedra) (2002) .pdf .doc
Limpeza de edificios e locais (2005-2007) .pdf .doc
Maioristas de froita e productos hortícolas (1998-2000) .pdf .doc
Mármores e pedras (2005-2006) .pdf .doc
Obradoiros e despachos de confeiterías, pastelerías reposterías e pratos cociñados (2005) .pdf .doc
Oficinas e despachos (1995-1996/2001)
-Táboa salarial 2003 (
.pdf)
.pdf .doc
Rematantes e serradoiros de madeiras (2001-2002) .pdf .doc
Transporte de mercadorías por estrada (2000-2002) .pdf .doc
Transporte de viaxeiros por estrada (2003-2005) .pdf .doc
Venda por xunto de tecidos, merzaría e paquetaría (2004-2006) .pdf .doc
 
Volver a Normalización LingüísticaVolver a Actualidade

Volver ao princípio


Ir á páxina de inicio
Confederación Intersindical Galega
www.galizacig.com

ÚLTIMA REVISIÓN: 14/11/2007
cig.informatica


 

web-espello en www.galizacig.org
e
www.galizacig.net (mirrors)


Para estar ao día da actualidade sindical en Galiza, subscríbete á lista de correo da CIG e recibe puntual notificación das
novas informacións, artigos, documentos, publicacións, convenios colectivos... que ofrece a CIG na sua páxina web galizacig.com.

Apúntate en: http://www.elistas.net/lista/galizacig/alta