-Normalización Lingüística

GalizaCIG-

Volver a Normalización LingüísticaVolver a Actualidade
Base de datos de
convenios colectivos en lingua galega
 
Introdución
1. Convenios colectivos de sector
2. Convenios colectivos de empresa
3. Convenios colectivos de ámbito estatal
 
 
 
3. Convenios colectivos de ámbito estatal (34)
Subir
 
Administración xeral do Estado .pdf .doc
Aparcamentos de vehículos .pdf .doc
Artes gráficas (2009-2011) .pdf .doc
Autoescolas (XVIII Convenio Colectivo 2001-2003) .pdf .doc
Banca (XX Convenio Colectivo 2005-2006) .pdf .doc
Caixas de aforros (2003-2006) .pdf .doc
Centros de asistencia, atención, diagnóstico e rehabilitación e promoción de minusválidos (IX Convenio colectivo 1998-2001) .pdf .doc
Centros de asistencia e educación infantil (VI Convenio colectivo 1999-2001) .pdf .doc
Colexios maiores universitarios privados (IV Convenio Colectivo 2001-2003) .pdf .doc
Conservas, semiconservas, afumados, cocidos, secados, elaborados, salga, aceite e fariña de peixe e mariscos (2001-2005) .pdf .doc
Educación universitaria e investigación (X Convenio Colectivo 2000-2002) .pdf .doc
Empresas de Traballo Temporal (ETTs) (IV Convenio Colectivo 2003-2005) .pdf .doc
Ensino e formación non regrada (IV Convenio Colectivo 2000-2002) .pdf .doc
Ensino privado de réxime xeral ou ensino regrado sen ningún nivel concertado ou subvencionado (VII Convenio Colectivo 2001-2004) .pdf .doc
Ensino privado sostido total ou parcialmente con fondos públicos (IV Convenio Colectivo 2000-2003) .pdf .doc
Grupo Eroski (2006-2009) .pdf .doc
Escolas de Turismo (II Convenio Colectivo 2001-2004) .pdf .doc
Estacións de Servizo (2006-2009) .pdf .doc
Ferralla (2002-2004) .pdf .doc
Frío industrial (2001-2003) .pdf .doc
Grandes almacéns (2006-2008) .pdf .doc
Industria química (XV Convenio Xeral 2007-2009) .pdf .doc
Industrias cárnicas (2007) .pdf .doc
Mensaxería (2007) .pdf .doc
Centros de ensinanza de perruquería e estética, de ensinanzas musicais e de artes aplicadas e oficios artísticos (IV Convenio Colectivo 2001-2004) .pdf .doc
Pastas, papel e cartón (2001-2003) .pdf .doc
Portos do Estado (Acordo Marco) .pdf .doc
Repsol Petróleo, S.A. (2006-2008) .pdf .doc
Seguridade privada (2005-2008) .pdf .doc
Seguridade Social (persoal laboral) (1995-1997) .pdf .doc
Entidades de seguros, reaseguros e mutuas de accidentes de traballo (2004 a 2007) .pdf .doc
Telemárketing (2004-2006) .pdf .doc
Transporte de mercadorías por estrada .pdf .doc
Universidades privadas, centros universitarios privados e centros de formación de posgraduados (III Convenio Colectivo 2001) .pdf .doc
 
Volver a Normalización LingüísticaVolver a Actualidade

Volver ao princípio


Ir á páxina de inicio
Confederación Intersindical Galega
www.galizacig.com

ÚLTIMA REVISIÓN: 29/02/2008
cig.informatica


 

web-espello en www.galizacig.org
e
www.galizacig.net (mirrors)


Para estar ao día da actualidade sindical en Galiza, subscríbete á lista de correo da CIG e recibe puntual notificación das
novas informacións, artigos, documentos, publicacións, convenios colectivos... que ofrece a CIG na sua páxina web galizacig.com.

Apúntate en: http://www.elistas.net/lista/galizacig/alta