-Saúde Laboral

GalizaCIG-

Volver a Saúde LaboralVolver a Actualidade
 
 
Guía de prevención para delegados e delegadas
Resumo dos aspectos máis relevantes a ter en conta para un normal comportamento de cara ao empresario, á administración, á mutua, ao sindicato, á inspección de traballo, etc. Actuación do delegado e delegada ante os problemas na empresa
 
Guía de prevención para delegados e delegadas .pdf .doc

1.

  Delegados e Delegadas de Prevención    

1.1.

  Qué son os delegados e delegadas de prevención    

1.2.

  Garantías    

1.3.

  Formación    

1.4.

  Competencias    

1.5.

  Facultades    

1.6.

  Responsabilidades    

1.7.

  Actuación do delegado/a ante un accidente    

1.8.

  Actuación diante dun accidente grave ou mortal    

1.9.

  Actuación no caso de identificar un risco    

1.10.

  Denunciar incumprimentos en saúde laboral    

1.11.

  Actuación diante dun risco grave e inminente    

1.12.

  Actuación ante a xestión de baixas das mutuas    

2.

  Comité de Seguridade e Saúde    

2.1.

  Qué é o Comité de Seguridade e Saúde    

2.2.

  Competencias e facultades    

2.3.

  Como constituír un Comité de Seguridade e Saúde    

3.

  Traballadores e Traballadoras    

3.1.

  Dereitos    

3.2.

  Obrigas    

3.3.

  Formación    

3.4.

  Traballadores/as especialmente sensibles    

3.5.

  Protección dos menores    

3.6.

  Protección da maternidade    

4.

  Empresario    

4.1.

  Obrigas do empresario en materia de prevención    

4.2.

  Qué é un Servicio de Prevención    

4.3.

  Empresas de Traballo Temporal (ETT)    

4.4.

  Saúde Laboral nas Administracións Públicas    

4.5.

  As Mutuas na xestión e prevención de riscos    

5.

  Organismos da Administración en materia de prevención    

5.1.

  Inspección de Traballo e Seguridade Social    

5.2.

  Centros Provinciais de Seguridade e Saúde Laboral    

5.3.

  Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo    

5.4.

  Consello Galego de Seguridade e Hixiene no Traballo    

5.5.

  Comités Provinciais    

5.6.

  Fundación para a Prevención de Riscos Laborais    

5.7.

  Fundación Galega para a Prevención de Riscos Laborais    

5.8.

  Fiscalía Xeral do Estado    
    ANEXO I. Lexislación    
    Relación indicativa de Lexislación por riscos .pdf  
    Relación indicativa de riscos con normativa específica .pdf  
    Outra normativa de carácter singular .pdf  
    Modelo de listado para avaliación de riscos .pdf  
    ANEXO II. Modelos de escritos    
    Solicitude de constitución do Comité de Seguridade e Saúde .pdf  
    Solicitude de xuntanza do Comité de Seguridade e Saúde .pdf  
    Solicitude de información/documentación á empresa .pdf  
    Información sobre a avaliación de riscos .pdf  
    Asistencia a un curso para delegados/as de prevención .pdf  
    Solicitude de formación para os traballadores/as .pdf  
    Petición de resultados da vixilancia médica .pdf  
    Modelo de reclamación á empresa das horas empregadas nun curso .pdf  
    Modelo rexistro interno de accidentes/incidentes .pdf  
    Comunicación á empresa de deficiencias observadas .pdf  
    Solicitude de asesoramento ao Centro Provincial de Seguridade e Saúde .pdf  
    Proposta á empresa para mellorar a protección dos traballadores/as .pdf  
    Modelo de denuncia á Inspección de Traballo .pdf  
    Solicitude de relación de accidentes de traballo e enfermidades profesionais .pdf  
    Un modelo de regulamento do Comité de Seguridade e Saúde .pdf  
 

Gabinete Técnico de Saúde Laboral
Secretaría Confederal de Saúde Laboral
saudelaboral@galizacig.net

 

 
Volver a Saúde LaboralVolver a Actualidade

Volver ao princípio


Ir á páxina de inicio
Confederación Intersindical Galega
www.galizacig.com

ÚLTIMA REVISIÓN: 16/02/2005
cig.informatica