-Saúde Laboral

GalizaCIG-

Volver a Saúde LaboralVolver a Actualidade
 
 
Lexislación
Lei de Prevención de Riscos Laborais e a súa normativa de desenvolvimento
 
Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais .pdf .doc
RD 39/1997 - Regulamento dos Servicios de Prevención .pdf .doc
RD 485/1997 - Sinalización de Seguridade e Saúde no Traballo .pdf .doc
RD 486/1997 - Seguridade e Saúde nos Lugares de Traballo .pdf .doc
RD 487/1997 - Manipulación Manual de Cargas .pdf .doc
RD 488/1997 - Traballo con Pantallas de Visualización .pdf .doc
RD 664/1997 - Exposición a Axentes Biolóxicos .pdf .doc
RD 665/1997 - Exposición a Axentes Canceríxenos .pdf .doc
RD 374/2001 - Exposición a Axentes Químicos .pdf .doc
RD 1316/1989 - Exposición ao Ruído .pdf .doc
RD 614/2001 - Protección fronte ao Risco Eléctrico .pdf .doc
RD 783/2001 - Protección contra Radiaccións Ionizantes .pdf .doc
RD 773/1997 - Utilización de Equipos de Protección Individual (EPI) .pdf .doc
RD 1215/1997 - Untilización de Equipos de Traballo .pdf .doc
RD 1216/1997 - Traballo a bordo dos Buques de Pesca .pdf .doc
RD 1389/1997 - Seguridade nas Actividades Mineiras .pdf .doc
RD 1627/1997 - Seguridade nas Obras de Construción .pdf .doc
Orde 22/04/1997 - Actividades de Prevención das Mutuas .pdf .doc
RD 216/1999 - Empresas de Traballo Temporal (ETTs) .pdf .doc
RD 1488/1998 - Adaptación da LPRL á Administración .pdf .doc
RD 171/2004 - Coordinación de Actividades Empresariais .pdf .doc
RD 400/1996 - Aparatos e Sistemas de Protección en Atmósferas Potencialmente Explosivas .pdf .doc
RD 786/2001 - Regulamento de Seguridade contra Incendios en Establecementos Industriais .pdf .doc
 

Gabinete Técnico de Saúde Laboral
Secretaría Confederal de Saúde Laboral
saudelaboral@galizacig.net

 

 
Volver a Saúde LaboralVolver a Actualidade

Volver ao princípio


Ir á páxina de inicio
Confederación Intersindical Galega
www.galizacig.com

ÚLTIMA REVISIÓN: 03/02/2005
cig.informatica